Smålands Rygg- & Idrottsklinik

Tjänster och priser

Behandling Pris
Naprapatbesök 600 kr
OMT sjukgymnast 600 kr
Massage halvkropp ca 30 min 380 kr
Massage Helkropp ca 60 min 700 kr
Företagsmassage Kontakta oss för offert
Friskvårdsprojekt företag Kontakta oss för förslag

Allt fler företag ser fördelar med att ha ett företagsavtal för deras anställda. Behandlingen kan sättas in för snar återgång till arbetet och därmed helt undvika eller minimera sjukskrivningstalen. Företaget väljer om hela arvodet skall faktureras eller om den anställde skall betala en del.

Möjlighet till reducerad taxa

Förebyggande vård och arbetslivsinriktad rehabilitering är avdragsgill för arbetsgivaren. Arbetstagaren förmånsbeskattas ej. Läs mer på Skatteverket.se.
Vårdavtal med Jönköpings läns landsting. Läs mer på Vårdavtal
Många LO-förbund ersätter delar av kostnaden för sina medlemmar med ett schablonbelopp som varierar beroende vilket förbund du tillhör. Ersättning betalas ut vid tre tillfällen med minst t månaders mellanrum. För information kontakta ditt fack.
En sjukvårdsförsäkring privat eller genom arbetet.

© Copyright 2016 Smålands rygg- och idrottsklinik