Smålands Rygg- & Idrottsklinik
Idrottsskador

Idrottsskada

Något förenklat kan man säga att det finns två typer av idrottsskada:

  • Akuta skador som uppkommer vid en olycka/händelse.
  • Skador som uppkommer på grund av en överbelastning av ett område som får för mycket belastning i förhållande till vad den är konstruerad för.

Den typ av idrottsskador som vi på Smålands rygg- och idrottsklinik arbetar mest med är den senare (överbelastningsskador).

Orsaken till idrottsskada kan vara

  • Hållningsrelaterat
  • Styrkerelaterat
  • Gamla skador
  • Felaktiga rörelsemönster
  • Biomekaniska felställningar; t.ex. bäckenproblematik eller pronationsfel.

Det finns många sätt att angripa en idrottsskada på. Men det vi fokuserar på under ditt besök hos oss är:

  • Varför har du fått dina besvär?
  • Vad ska vi göra åt dem tillsammans?
  • Vad ska du göra i framtiden för att slippa få besvären tillbaka?

Kontakta oss så gör vi en bedömning/analys av just din idrottsskada.

© Copyright 2016 Smålands rygg- och idrottsklinik