Smålands Rygg- & Idrottsklinik
Rygg

Ryggskott eller ryggproblem?

Ryggskott kallas det när du plötsligt eller gradvis får ont i ryggen. Det gör mer ont vid vissa rörelser, till exempel när du försöker vrida dig eller böja dig framåt. Vid ryggskott händer det även att man kan böja sig framåt utan besvär, men inte tillbaka. Patienter upplever oftast frustration över att ryggskott egentligen är en samlingsdiagnos för väldigt många olika diagnoser.

Vanliga orsaker till ryggskott

Ryggskott kan ibland bero på diskbråck, hoptryckta eller slitna diskar men oftast är orsaken en överbelastning av nedre delen även kallad ländrygg eller korsryggen. Åtta av tio personer får ont i ryggen någon gång. Ryggbesvär är ungefär lika vanligt i alla åldrar, till och med hos barn och tonåringar.

Ryggskottet kommer nog däremot oftast på grund av följande faktorer:

  • Stress. Ökad anspänning skapar en spänd rygg. (Ont i ryggen)
  • Minskad motion vilket medför att kroppen blir stelare och stelare.
  • För mycket sittande. Detta skapar ännu större stelhet i kroppen
  • Allt ovan är delfaktorer för att kroppen blir stelare och mer spänd.
  • Till slut kan inte ryggen kompensera mera och då tvingas kroppen att tillsätta fler och fler kramper. Detta leder till ditt ryggskott.

Symptom för ryggskott

Du får oftast ryggskott i nedre delen av ryggen, ländryggen. Värken kan komma plötsligt med smärtor från muskler, kotleder, diskar och ledband. Ibland strålar värken ned över skinkor och höfter och kallas då ischias. (Ischias betyder bara smärta ned i ben. Vilket innebär har du ont i benet så har du ischias. Men det säger inget om varför?) Ryggen låser sig. I början får du mer ont av alla rörelser. Du kanske ligger i sängen och har svårt att vrida dig. Det kanske hugger rakt in i ryggen. Vartefter du blir bättre är det bara vissa rörelser som gör ont, till exempel att stå framåtböjd, sitta eller vrida dig.

Behandling av ryggskott

Vi på Smålands Rygg & Idrottsklinik är specialister på ryggskott. 
Först behandlar vi leden för att skapa rörlighet. Är du för dålig så väntar sängläge något dygn, innan vi börjar med att behandla din muskulatur. 
Rådgivningen och bedömningen om varför du fått ditt ryggskott/ryggåkomma är ju den viktigaste faktorn att utreda. Får du förståelse för ditt problem kan du själv göra egna insatser för att slippa framtida besvär.

© Copyright 2016 Smålands rygg- och idrottsklinik